GDPR

VÅR POLICY GÄLLANDE HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 

Personuppgifter  – General Data Protection Regulation, GDPR.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH HUR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Personuppgifter är information som kan knytas till en identifierad alternativt en identifierbar person, exempelvis namn, adress, e-postadress eller personnummer. Dessa uppgifter kan ibland vara nödvändiga för oss som företag att behandla så att vi kan betjäna Dig som kund. 

Vi behandlar nödvändiga personuppgifter för att kunna uppfylla vårt åtagande vid avtalsservice, garantiärenden och övriga tjänster som är kopplade till detta. Det är frivilligt för Dig som kund att lämna ut dina personuppgifter men utan nödvändiga personuppgifter kommer vi inte alltid att kunna fullgöra avtalsservice, garantiärenden och övriga tjänster som vi tillhandahåller. 

Värmemontage Holmkvist & Co AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personlagstiftning. Din integritet är mycket viktig för oss och vi arbetar för att Dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. Om det föreligger risk för att personuppgifter blivit hanterade på ett felaktigt sätt rapporterar vi detta till den berörde i enlighet med personuppgiftsregelverket. 

HUR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR? 

Vi använder oss av professionella system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla våra kunders personuppgifter. Syftet från vår sida är att kunna identifiera kunden och uppfylla det avtal som redan finns samt att erbjuda övriga tjänster kopplade till avtalet. 

DESSA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS HOS VÄRMEMONTAGE Holmkvist & Co AB 

  • Administrativa uppgifter 

Med administrativa uppgifter menar vi exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer alternativt organisationsnummer 

VEM LEVERERAR VI PERSONUPPGIFTER TILL? 

Vi har möjlighet att lämna ut personuppgifter till offentliga myndigheter om detta följer lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt. 

Vi kan även lämna ut personuppgifter till tredje part i de fall personuppgiftsregelverket tillåter, exempelvis vid en försäkringsfråga där försäkringsbolaget behöver ha dina/era personuppgifter. 

HUR LÄNGE LAGRAS UPPGIFTERNA? 

Värmemontage Holmkvist & Co AB lagrar uppgifterna endast så länge det är nödvändigt. 

Om kundrelationen är aktuell, serviceavtal finnes, garantitid fortfarande löper eller om Du t ex har ett pågående skadeärende har vi kvar personuppgifterna. Då avtal sägs upp, garantitid löper ut eller om preskriptionsfristen för aktuell skadehändelse löper ut plockas personuppgifterna genast bort ut vårt system. 

DIN RÄTT TILL INSYN, RÄTTNING OCH RADERING 

Du har som kund rätt till att få insyn över de uppgifter rörande Dig som kund som vi behandlar, vilket syfte har vi med Dina personuppgifter, varifrån har vi hämtat uppgifterna, om vi har vidareförmedlat Dina personuppgifter och i så fall till vem. 

Märker Du att vi har felaktiga eller ofullständiga uppgifter så har du rätt att begära rättelse av de aktuella uppgifterna. 

Du har rätt att kräva att vi raderar Dina uppgifter ur vårt system om Du anser att syftet med behandlingen av Dina personuppgifter inte längre kvarstår eller om uppgifter behandlats olagligt. 

Har du frågor eller funderingar rörande vår hantering av personuppgifter är du välkommen att höra av dig till oss. 

Värmemontage Holmkvist & Co AB