CERTIFIKAT

Certifikat för behörig installationsledare för gasinstallationer. 
Certifikat för behörig gasteknik-montör. 

Kategori 1-4.

Godkänd behörig utbildning, förebyggande brandskydd gällande Heta Arbeten. 

Vår Certifierade VVS-Montör Utför VVS-Arbeten.

Utbildningsintyg BAS P / BAS U. 

ID06.

Utbildningsbevis: 
-Allmän utbildning om ställningar enligt AFS 2013:4 
-Fallskyddsutbildning enligt AFS 2006:4 
-Mobila arbetsplattformar grundutbildning enligt LLP1 

Behörighet A1, B1, A3, B3.